NY KUNDE? Då får du 10 % rabatt på Magnesiumkrem i nettbutikken med denne rabattkoden: NY10
Muskelrestitusjon

Muskelrestitusjon

Trening fører til endringar i magnesiumnivået i kroppen. Ikkje minst for deg som trenar mykje er det viktig med riktig balanse av magnesium. Ved trening og store idrettsprestasjonar taper ein større mengder magnesium gjennom sveitte. 

Les meir

Lindra muskelsmerter

Lindra muskelsmerter

Mangel på magnesium kan føra til muskelplager. Har du stive musklar eller smerte i nakke og rygg, kan tilførsel av magnesium redusera plagene. Magnesium spelar ei sentral rolle i ei rekkje av kroppen sine vitale prosessar. Krampe eller anna smerte i muskulaturen kan vera eit teikn på magnesiummangel.

Les meir

Førebyggja muskelkrampar

Førebyggja muskelkrampar

Musklar som manglar magnesium går lett i krampe. Mange opplever smertefulle krampar i tær, legg eller lår om nettene.

Les meir


Oppretthalda muskelfunksjonen

Oppretthalda muskelfunksjonen

Trøyttleik og svakheit er tidlege teikn på magnesiummangel. Det same kan prikking og nummenheit i armar og bein vera. Ved å tilføra magnesium kan ein retta på dette.

Les meir

Betra kalsiumopptaket

Betra kalsiumopptaket

Mangel på kalsium fører i ytterste konsekvens til osteoporose eller benskjørheit. Ikkje alle er klar over at mangel på magnesium også kan føre til benskjørheit.

Les meir

Stabilisera blodsukkeret

Stabilisera blodsukkeret

Magnesium er eit av dei viktigaste minerala i kroppen, og spelar ei sentral rolle i omsetninga av glukose og insulin. I fylgje fleire nyare studiar spelar det ei sentral rolle i å førebyggja Diabetes type 2 og feilregulering av insulin. Magnesium stabiliserer blodsukkernivået i kroppen.

Les meir