NY KUNDE? Då får du 10 % rabatt på Magnesiumkrem i nettbutikken med denne rabattkoden: NY10

Equilib Multivitaminer

Helsekjelda AS

Vitamin kan vera nøkkelen til dei fleste enzymprosesser i kroppen og naudsynte for å halda kroppen frisk og sprek. Dei spelar same viktige rolle for vekst, utvikling og vedlikehald.

Med eit standard kosthald i ein stressande kvardag, ser det ut til at ein ikkje alltid får nok av desse kostfaktorane, sjølv også etter eit sunt måltid.

Manglar på einskilde vitamin kan også gå ut over den mentale helsa.

Men kva for vitamin er det som er viktige, særleg for hjernehelsa?

Eigentleg alle - men litt om nokre av dei: 

Niacin (Vitamin B-3)  – Naudsynt for produksjon av serotonin, som vidare er naudsynt for kommunikasjonsprosessar i hjernen. Med lite B3 og Serotonin lurer depresjonen i kjølvatnet. Utan god tilgang på B3 går kroppen på lågbluss. 

Vitamin D –  Låge nivå, som det ofte er vinterstid, er også knytta til depresjon, og ein er meir utsett om ein ikke et feit fisk, som er beste matvarekjelda.

Vitamin C – studiar tyder på at Vitamin C hjelper til å betra humøret og kan redusera angst og depresjon. 

Vitamin B12 – hjernen er den største energi- og vitaminforbrukaren og treng alle B-vitamina. Men spesielt treng den "ekstra" B12 og folinat (B9) som kan hindra depresjon. Dette trengs for produksjon av fleire av signalstoffa i hjernen som DOPAMIN, og er naudsynt for å kunne oppleva glede og ha pågangsmot. Menneske med lite Vitamin B12 har oftere depresjonssymptom.

Gluten og mjølkefritt.

Dosering: 4 kapslar

Antal: 228 kapslar

Best før: 09.2025