NY KUNDE? Då får du 10 % rabatt på Magnesiumkrem i nettbutikken med denne rabattkoden: NY10

Om oss

Helsekjelda AS er eit innovativt selskap som har som målsetting å laga produkt som tilfører kroppen gunstige stoff gjennom huda. Produkta våre er naturlege og økologiske, og vert produsert i Norge.

Utvikla i samarbeid med lege

Utvikling av produkta er eit tett samarbeid med lege Geir Flatabø og produsent Sissel Minde. Geir Flatabø har i mange år vore opptatt av funksjonell medisin som tar utgangspunkt i vestleg medisin, og kombinerer dette med "komplementær medisin" med fokus på kosthald og trening. Sissel Minde har i mange år utvikla hudprodukt av høg økologisk kvalitet, og er opptatt av å bruka naturlege råvarer som alternativ til uheldige og skadelege ingrediensar.  

Kvifor Magnesium som krem

Gjennom Helsekjelda har vi utvikla ein magnesiumkrem som kundane fortel om god effekt av (sjå  kundeuttale). Kroppen produserer ikkje magnesium (Mg) og må derfor få tilført dette. Mykje av maten vi et inneheld bearbeidde råvarer, og då kan spesielt mange mineraler gå tapt. Magnesium kan verta tilført gjennom tablettar, vår erfaring er at magnesiumkrem smurt rett på kroppen tilfører det den treng av magnesium utan negative biverknader. I tillegg til magnesium, inneheld også kremen sulfat som inngår i mange av kroppen sine biokjemiske reaksjonar, og det ser ut til å verka avgiftande.

Historia til Sissel Minde

Ei sterk glede over å hausta av naturen, og ei aukande interesse for legeplantar, er starten på reisa mi mot magnesiumkremen. Dette, saman med eit aukande medvit rundt uheldige og skadelege stoff som omgjev oss dagleg, har drive meg framover. Her kan du lese historia bak magnesiumkremen og Helsekjelda.

Lurer du på meir, kan du kontakte oss her!