Helsekjelda

MAGNESIUMKREM

Økologiske produkt som tilfører kroppen naturlege stoff gjennom huda. 
Utvikla i samråd med lege og produsert i Noreg.

 

Eit av produkta vi har utvikla er den populære magnesiumkremen vår. Kroppen klarer ikkje produsera magnesium sjølv, og mange har eit for lavt inntak av magnesium gjennom kosten. Ved å massera magnesiumkrem direkte på huda, vil kroppen raskt absorbere det den trenger av magnesium.
Det vil sei at kroppen ikkje tar opp meir enn han har bruk for.
Kremen har lindrande effekt mot vonde musklar, krampar, betennelsar, søvnproblem, stress og migrene. Magnesium gir og raskare restitusjonstid etter trening, som er ein grunn til at fleire idrettsutøvarar er begeistra for dette produktet. Bestill ein magnesiumkrem i dag, og merk effekten sjølv!