Gåvepakke

Helsekjelda

Mengd

Gåvepakken inneheld:

Helsekjelda Magnesiumkrem, økologisk og produsert i Norge

Ein vil kunna oppleva lindring av muskelsmerte og muskelkrampar ved bruk av magnesiumkrem.
Helsekjeldas Magnesiumkrem er eit naturprodukt- utvikla og produsert i Noreg i samråd med lege.

Fjåk sjokolade, økologisk og produsert i Norge

Økologisk og rettferdig sjokolade, med inspirasjon frå norsk natur.

Sjokolade er rik på magnesium.