Helsekjelda Magnesiumkrem

MAGNESIUM

er viktig for:

- å lindra muskelsmerter
- å førebyggja muskelkrampar
- å oppretthalda muskelfunksjonen
- å betra kalsiumopptaket
- å stabilisera blodsukkeret